MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus

2018.aasta tegemised

Keskkonnakaitse ja -õiguse koolitused Lüganuse valla elanikele 
Toetus: 
Kohaliku omaalgatuse programm 2018 

VIRUMAA VIGURIGA LOOD – väike vigur suurte virulastega
Toetas: KÜSK ja EV100 teavitustoe voor  

LÜGANUSE KIHELKONNA KROONIKA - raamatu koostamine ja väljaandmine
Toetas
 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant  programmist
“Kogukondade EV100 taotlusvoor”. 
Valminud raamat on EV100 kingitus 

ILLUSTREERITUD VIRUMAA VANASÕNAD
Toetas: Rahvakultuuri Keskus ja Kultuuriministeerium Virumaa pärimuskultuuri programm. Valminud illustratsioonid 

Piirkonnaspetsiifiliste ühismarsruutide ja eksperimentaalajaloo õppeprogrammide käivitamine Purtse jõe alamjooksul.
LEADER projektitoetus, PRIA

Keskkonnateemalise festivali PurFest korraldamine
Koostööprojekti osapool
Toetus: LEADER projektitoetus, PRIA 

2017.aasta tegemised

"Virumaa viguriga lood" illustreerimine, raamatu kujundamine ja trükkimine.
Vaata tutvustust Facebookis - raamat Virumaa Viguriga Lood
Toetajad: Rahvakultuuri Keskus ja Kultuuriministeerium Virumaa pärimuskultuuri programm, KULKA ja Lüganuse vald

Lüganuse murdesõnastiku koostamine.  Vaata tööversiooni - sõnastik
Toetas Rahvakultuuri Keskus ja Kultuuriministeerium Virumaa pärimuskultuuri programmi vahenditest. 

 Lüganuse tee majadele EV100 kingituseks omanäolised käsitöö numbritahvlid.
„Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

2016. aasta tegemised

Ideetalgud Lüganuse rahvariidemotiivide kasutamiseks
„Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

Raamatu "Virumaa viguriga lood" koostamine
Projekti rahastas Rahvakultuuri Keskus ja Kultuuriministeerium Virumaa pärimuskultuuri programm 2015-2019 vahenditest

 
 

Ühingu eesmärgiks on Purtse jõe kui ajaloolise Lüganuse kihelkonna elusoone rolli taastamine kogu paikkonna arengu ja heaolu huvides. Eesmärk kätkeb endas looduskauni ja muinasromantilise koha tavade ning väärtuste elustamist ja kaasajastamist, et tõmmata ligi turiste ja puhkajaid, arendada sellesihilist ettevõtlust, edendada rahvakultuuri ning luua võimalused mitmekülgseks spordi- ja meelistegevuseks.

* * *
Lüganuse tee 14, Lüganuse alevik
Lüganuse vald, Ida-Virumaa
+372 56 494115
iise@iise.ee
reg.nr. 80265161
Swedbank EE142200221040703230
Ühing Facebook'is

Lüganuse tee 14, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, tel. 56494115, iise@iise.ee